Информации

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Граве новини

 
 
Foto_20120318

На годишното собрание на ГРАВЕ осигурување ад Скопје одржано на 18.03.2012 меѓудругото вработените во оделението за продажба се запозна и дружеа со раководството на ГРАВЕ.