Imprint

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Imprint

11.12.2009

 
за Вас оваа страна ја изработува
 

Јетмир Красниќи
Ул. Пиринска 23
1000 Скопје
Телефон: +389/2/310 96 73
jetmir.krasnici@grawe.at

Партнер за концепт, дизајн и имплементација

ecomplex Austria
Carl-Blum-Strasse 3
A – 4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242/71000
E-Mail: wels@ecomplexx.com
http://www.ecomplex.com


Користење на Google статистика

Оваа web страна користи Google статистика, web анализи кои ги спроведува Google Inc. (“Google“). Google анализите користат т.н. “колачиња“, текстуални датотеки кои се сместени на Вашиот комјутер и Ви овозможуваат да спроведете анализа на web страната. Информацијата креирана од страна на колачињата во смисла на Вашата посета и користењето на оваа web страна (вклучувајќи ја и Вашата IP адреса), е препратена и поставена на серверот кој му припаѓа на Google во САД. Google ќе ја искористи оваа информација да направи анализа на користењето и посетеноста на оваа web страна, да изработува извештаи за операторот во врска со активностите на web страната и ги овозможува останатите услуги во врска со користењето на оваа web страна и користењето на интернет. Доколку е потребно Google ќе ја проследи оваа информација на трети страни само ако трансферот на информацијата е легален или ако третата страна проследува информации со одобрување на Google. Во случај да не постојат овие настани, Google ќе ја комбинира Вашата IP адреса со останатите податоци со кои располага. Инсталацијата на колачињата можете да ја спречите со помош на подесување на Вашиот интернет пребарувач. Би сакале да Ви нагласиме дека возможно е да не бидете во можност да ги искористите сите функции на оваа web страна во целост. Со користењето на оваа web страна, прифаќате обработка на Вашите податоци од страна на Google на начин опишан погоре.

Полово-неутрална формулација

Во одреден текст користевме полово неутрална формулација на поимите од причина за подобро разбирање на истите. Како и секогаш, во сите случаеви, двата пола се третираат подеднакво.