Правни лица

Контакт & Услуги

Ул. Пиринска 23
спроти соборен храм Св.
Климент Охридски, Скопје

+389 (0) 2 310 96 73 +389 (0) 2 311 88 55 office.skopje@grawe.at
Inhalt:

Наплата на премија за осигурување по пат на административна забрана

 
 

Доколку во Вашето Друштво постои интерес за склучување на договри за осигурување од страна на 10 и повеќе Ваши колеги, ГРАВЕ Ви нуди плаќање на премијата по пат на административна забрана. Во продолжение можете да ја превземете формата на договорот за плаќање на премија и овластувањето за административна забрана.

 
 
Име на датотека Дата Тип Големина
договор за плаќање на премија за осигурување 03.12.2009 pdf 0,04 MB
овластување за административна забрана 03.12.2009 pdf 0,03 MB